Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jankovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

Příslušný správce VT na území obce:
Klára Daněčková DiS. – tel.: 724 367 034 a Ing. Jaroslav Foukal – tel.: 607 747 034

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jankovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Slavkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-125
ID toku: 10203259

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
správce VT na území obce Ing. Mário Vaniak, mobil.: 724 501 134, e-mail: mario.vaniak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jankovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rusava
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10100163

 

Vodní tok Zhrta
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10194656

 

Vodní tok LP Zhrty č.3
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10196595