Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jankovice 101, 769 01 Jankovice
Tel.: 573 393 041
E-mail: obec@jankovice.net
Masarykova ulice 628, 769 17 Holešov
Tel.: 573 521 111
E-mail: mesto@holesov.cz


Vodoprávní úřad - Ing. Hana Vedrová
Tel: 573 521 400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra