Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jana Křižková 572 641 140
Ladislav Krpálek 572 641 140

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ivo Mikulášek 739 058 027
Milan Glajch 737 215 127

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Hasičský vůz 1 ks, čerpadlo 1 ks, motorová pila 1 ks, SDH Komňa Ivo Mikulášek Komňa 42 739 058 027
Traktor 1 ks, motorová pila 2 ks, kalové čerpadlo 1 ks Obec Komňa Miroslav Velík Komňa 42 733 710 344
Traktor 1 ks, bagr 1 ks Nirtex Michal Králík

Pod Světlovem 939,

Bojkovice
731 146 675
Traktor 1 ks, bagr 1 ks ZEAS Bánov Ing. Vykoukalová Bánov 676, Bánov 725 716 315

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Komňa

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského. Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Komňa 169 Ivana Dubovská 70 100
Sokolovna Nouzové ubytování Komňa 200 Sojková Iveta 50  

 

Nouzové zásobování

Typ nouzového zásobování Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Nouzové zásobování pitnou vodou Obec Komňa Komňa 42, 687 71 Milan Kalík (správce vodovodu) 732 462 186
Nouzové zásobování potravinami Obchod U Staníků Komňa 18, 687 71 Bohumil Staník 572 641 350