Srážkoměry - Komňa

Horní Němčí

Srážkoměrná stanice se nachází na obecní budově u fotbalového hřiště v jižní části intravilánu obce Horní Němčí. Srážkoměrná stanice automaticky odesílá data a varovné SMS. Provozovatelem srážkoměrné stanice je LVS Horní Němčí a Slavkov.

 

Komňa

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě obce Komňa, která je instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření Komňa. Stanice je umístěna na budově jídelny MŠ (č. p.: 169).

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat na server a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.