Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Komňa a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10194643

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10202375

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Milan Jurák
tel.: 725 257 311
e-mail: milan.jurak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Komňa, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Koménka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089 4-13-01-090 4-13-01-092
ID toku: 10191642

 

Vodní tok Krátkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10191786

 

Vodní tok Trstná = LPč.22 Krátkovského p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10195124

 

Vodní tok LP č. 11 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10203652

 

Vodní tok PP č. 6 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10200565

 

Vodní tok LPč.30 Krátkovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10191542

 

Vodní tok LP č.8 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10193017

 

Vodní tok LPč.16 Krátkovského p
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10197629

 

Vodní tok LP č. 9 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10202367

 

Vodní tok PP č.7 PPč.6 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10198489

 

Vodní tok LPč.26 LPč.22 (Trstné) Krátkovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10186065

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10187634

 

Vodní tok PPč.23 LPč.22 (Trstné) Krátkovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10189819