Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Komňa 42, 687 71 Bojkovice
Tel.: 572 641 140
E-mail: obec@komna.cz
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Vedoucí oddělení: Ing. Petr Vozár

Tel: 572805260
Fax: 572 805 112
E-mail: petr.vozar@ub.cz

Příslušný vodohospodář: Ludmila Dlapová, RNDr. Svatopluk Vaculík
Tel: 572 805 268, 572 805 266
E-mail: Ludmila.dlapova@ub.cz, svatopluk.vaculik@ub.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Vedoucí oddělení: Ing. Dana Zápecová

Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra