POVODŇOVÝ PLÁN obce Komňa

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001604/2018; ze dne 11. 05. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM012770/2018-419/To; ze dne 10. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod - Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/1737/18-2; ze dne 26. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 10. 2023
offline verze 02. 10. 2023
digitalizovaná verze 02. 10. 2023
databáze POVIS 02. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i