Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Danuše Lhotáková 724 196 789
Vladislav Machač  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Svatopluk Vyroubal 772 181 420

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
technické prostředky SDH SDH Komárov stanice SDH - Komárov v blízkosti č. p. 235 772 181 420
technické prostředky obce Obec Štěpánov Horní 444/7, 783 13 Štěpánov 585 386 482

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Komárov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kap. Stravovací kap.
Kulturní dům ubytování Komárov 207, 785 01 Šternberk Vladislav Machač 65 --

 

Nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami

Subjekty zabezpečující nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Zásobování vodou
Zásobování potravinami
Kulturní dům Komárov 207, 785 01 Šternberk Vladislav Machač ANO --
Obchod s potravinami Komárov 207, 785 01 Šternberk Pavlína Havlíčková -- ANO