Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Komárov 241, 785 01 Šternberk
Tel.: +420 585 034 106, +420 724 196 789
E-mail: obec.komarov@volny.cz
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tel: +420 585 086 111
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Vodoprávní úřad - Kamila Bučková
Tel: +420 585 086 569
E-mail: buckova@sternberk.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: +420 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra