Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Komárov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

Pracoviště:
Detašované pracoviště Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
Mgr. Martin Prokop Totušek

Tel.: +420 956 957 231, +420 725 257 600

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zlatý potok
Správcovství ř. km 0.000 - 6.633
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-066
ID toku: 10189256

 

Vodní tok Řídečský potok
Správcovství ř. km 0.000 - 5.287
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-066
ID toku: 10207341

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0.000 - 1.543
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-066
ID toku: 10191712

 

  • Vodní toky, u nichž se zpráva neurčuje

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0.000 - 4.518
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-065
ID toku: 10187033

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0.000 - 0.563
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-065
ID toku: 10190052