POVODŇOVÝ PLÁN obce Komárov u Mladějovic

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005476/2017; ze dne 30. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST1410/2018; ze dne 04. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 01. 2018
offline verze 30. 01. 2018
digitalizovaná verze 30. 01. 2018
databáze POVIS 30. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i