Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Komárov

Přehled všech vodních toků a jejich správců na katastrálním území obce Komárov a jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Řídečský potok pramení na hranicích přírodního parku Sovinecko v nadmořské výšce asi 345 m n. m., délka toku činí 5,29 km. Od pramene směřuje severozápadním směrem k obci Komárov. V říčním kilometru 3,48 km do 3,14 km je zatrubněn (mezi nemovitostmi s č. p. 242 - 260). Tok protéká zejména extravilánem obce, intravilán obce Komárov se nachází na levém břehu. Od Komárova teče jihozápadním směrem k Mladějovicím. Řídečský potok se vlévá do Říčí severozápadně od Újezdu a západně od Mladějovic.

Vodní tok Zlatý potok pramení v Nízkém Jeseníku, v podstatně vyšší nadmořské výšce než Řídečský potok a to zhruba v 590 m n. m., protéká údolím mezi vrcholy Ostrá hora a Vysoká Roudná. Délka toku je 6,63 km, protéká obcemi Řídeč a jižně obtéká Komárov. V Komárově protéká zahradami nemovitostí č. p. 249, 259, 245, 237, 240. Dále teče směrem do Mladějovic a před obcí, u nemovitosti č. p. 183, se vodní tok rozvětvuje. Hlavní větev Zlatého potoka obec Mladějovice obtéká ze severu a vlévá se do Řídečského potoka na říčním kilometru 1, 772.

Vodní toky na území obce Komárov

Základní údaje o vodních dílech na území obce Komárov

Přehled vodních děl na území obce Komárov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Komárov se nenachází žádné vodní dílo. Na hranicích katastrů obcí Komárov a Řídeč se nachází rybochovný Řídečský rybník.