Srážkoměry - Komárov u Mladějovic

Komárov

Nevyhřívaný srážkoměr obce Komárov. Provozovatel obec Komárov. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat. Srážkoměr se nachází na sloupu veřejného osvětlení v blízkosti Řídečského rybníka, u silnice III/44421.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č.p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č.p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šternberk

Srážkoměr leží na území města Šternberk, východně od vlakového nádraží. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.