Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Irena Filípková

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Richard Čech
Jan Šustr
Josef Tomaštík

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba
Telefon
Autobus 2 ks Autodoprava Sedláček Sedláček Josef
Stavební mechanizace Přílučík František Přílučík František
Traktor, motorová pila Kučera Jindřich Kučera Jindřich
Traktor Čajka Ladislav Čajka Ladislav

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Košíky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací a stravovací kapacita
Mš Košíky Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Košíky 37 Lenka Růžičková 150/150
Oú Košíky Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Košíky 172 Mgr. Jaroslav Šlechta 30/30
SDH Košíky Nouzové ubytování Košíky 172 Richard Čech 15/--
TJ Košíky Nouzové ubytování Košíky 172 Miroslav Čagánek 50/--
Ranch Rovná Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Jankovice 8 Jaromír Volek 150/150