Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Košíky 172, 687 04 Traplice
Tel.: 572 572 720
E-mail: obec@oukosiky.cz
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572 525 150
Fax: 606 422 556
E-mail: Rostislav.Novosad@mesto-uh.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Jan Krčma, Ph.D.
Tel: 572 525 840, 739 488 476
 
E-mail: Jan.Krcma@mesto-uh.cz
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra