POVODŇOVÝ PLÁN obce Košíky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/007121/2016; ze dne 21. 12. 2016
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO72077/2016-419/To; ze dne 12. 12. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUUH-SŽP/8609/2017/SchE; ze dne 24. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2016
offline verze 12. 12. 2016
digitalizovaná verze 12. 12. 2016
databáze POVIS 12. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i