Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Košíky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
kontaktní osoba: Ing. Pavel Mládek - vedoucí provozu Uherské Hradiště
Email: provozhradiste@pmo.cz
Tel: 572 552 716-7

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Košíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kudlovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-061
ID toku: 10100505

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-062
ID toku: 10206556

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-062
ID toku: 10198244

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-062
ID toku: 10440322
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
Správce vodních toků na území obce: Ing. Milan Večeřa
email: milan.vecera@lesycr.cz
Tel: 956 957 121, 607 526 334

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Košíky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  Kudlovický potok
Číslo hydrologického pořadí:  4-13-01-061
ID toku:  10100505

 

Vodní tok PP č. 9 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 10198196
ID toku: 4-13-01-061

 

Vodní tok PP č. 6 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 10203275
ID toku: 4-13-01-061

 

Vodní tok LP č. 11 PP č.10 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-061
ID toku: 10191528

 

Vodní tok PP č. 5 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-061
ID toku: 10200591

 

Vodní tok PP č. 8 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 10188362
ID toku: 4-13-01-061

 

Vodní tok PP č. 4 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 10205670
ID toku: 4-13-01-061

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 10200388
ID toku: 4-13-01-062

 

Vodní tok PP č. 10 PP č. 9 Kudlovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 10205270
ID toku: 4-13-01-061