Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil

Ilona Mikešová

388323526

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4

Jméno a příjmení Adresa Funkce Mobil
Jan Pavlík Velitel SDH
František Mikeš Starosta SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS SDH Ktiš Ktiš 11
čerpadlo PS 12 SDH Ktiš Ktiš 11
materiál a nářadí SDH SDH Ktiš Ktiš 11

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ktiš

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Ktiš Ktiš 19  Mgr. Vojtěch Krninský 250 100

 

Nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota Ktiš 32 Bombalová Věra
Potraviny SJM Ktiš 6 Surová Marie