Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ktiš a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 - Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
Ing. Martin Kaiser, martin.kaiser@pvl.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Ktiš. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezdrevský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-017, 1-06-03-018
ID toku: 10100092

  

Vodní tok Křemžský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-197, 1-06-01-195
ID toku: 10100175

 

Vodní tok Chvalšinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-172
ID toku: 10100489
Přímý výkon správy toku:
Povodí Vltavy, státní podnik - PS 8 - Otava, U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice
Ing. Jiří Nevoral, tel.: 383 321 817 e-mail: jiri.nevoral@pvl.cz
Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-054, 1-08-03-053
ID toku: 10100139
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Ondřej Balihar
Tel.: 724 614 060
E-mail: ondrej.balihar@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ktiš. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vadkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-018
ID toku: 10267964

 

Vodní tok Střemilský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-175
ID toku: 10245691

 

Vodní tok Směděčský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-196, 1-06-01-197, 1-06-01-195
ID toku: 10278408

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-055
ID toku: 10252445

 

Vodní tok Tisovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-054
ID toku: 10273647

 

Vodní tok Křížovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-054
ID toku: 10267376

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-175
ID toku: 10264090

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-175
ID toku: 10279293

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-196
ID toku: 10241790

 

Vodní tok LP Zlatého potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-054
ID toku: 10265015