POVODŇOVÝ PLÁN obce Ktiš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 65839/2017-122; ze dne 28. 11. 2017
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR9541000049/2017; ze dne 05. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Prachatice
Č. j.: ŽP:Vod.231/9/01827/2018; ze dne 22. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 09. 2020
offline verze 14. 09. 2020
digitalizovaná verze 14. 09. 2020
databáze POVIS 14. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i