Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Ktiš 11, 384 03 Ktiš
Tel.: 388 323 526
E-mail: ktis@ktis.cz
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Tel: 388 607 111, 606 720 999 (starosta)
E-mail: podatelna@mupt.cz
U Zimního stadionu, 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111, 386 720 804 (tajemník PK) 
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.