Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Ktiš 11, 38403 Ktiš
Tel.: 388 323 526
E-mail: ktis@ktis.cz
Slunečná 932, 383 01 Prachatice
Tel: 950 211 111, 950 211 140
E-mail: urad@mupt.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111  
Fax.: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.