Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ktiš 11, 38403 Ktiš
Tel.: 388 323 526
E-mail: ktis@ktis.cz
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Tel: 388 607 218
E-mail: urad@mupt.cz

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.:
386 720 728

E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra