Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Grünwald Petr 549 424 188
Šašek Oldřich  
Hejtmánek Lubomír 549 424 188
Cík Miloš  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Grünwald Petr 549 424 188
Šašek Oldřich  
Hejtmánek Lubomír 549 424 188
Cík Miloš  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Čerpadlo PS12 2x  Obec Malhostovice
Čerpadlo BIBO  Obec Malhostovice
Traktor  Luděk Odehnal
Malotraktor  Obec Malhostovice
Megafon  Obec Malhostovice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Malhostovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad a Mateřská škola Ubytování / Stravování Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice Petr Grünwald 150 30
Sokolovna Ubytování Malhostovice 152, 666 03 Malhostovice TJ Sokol Malhostovice 150 ---

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon