POVODŇOVÝ PLÁN obce Malhostovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/00003529/2017; ze dne 07. 08. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM45351/2017-419/Ju; ze dne 14. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 20881/2017/OŽP/Vh; ze dne 08. 09. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 11. 2021
offline verze 05. 11. 2021
digitalizovaná verze 05. 11. 2021
databáze POVIS 05. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i