POVODŇOVÝ PLÁN obce Malhostovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ; ze dne 09. 08. 2017
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Dyje
Č. j.: ; ze dne 02. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 07. 2017
offline verze 31. 07. 2017
digitalizovaná verze 31. 07. 2017
databáze POVIS 31. 07. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i