POVODŇOVÝ PLÁN obce Malhostovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/00003529/2017; ze dne 07. 08. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM45351/2017-419/Ju; ze dne 14. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 20881/2017/OŽP/Vh; ze dne 08. 09. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 08. 2020
offline verze 28. 08. 2020
digitalizovaná verze 28. 08. 2020
databáze POVIS 28. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i