Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Malhostovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K povodí 10, 617 00 Brno- Komárov
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10192474

 

Vodní tok Šekramský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10203188

 

Vodní tok Žalvíř
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10195500

 

Vodní tok Žlíbek
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10203744

 

Vodní tok Pachla
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10188951

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10189176

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Jindřich Doležel
Tel.: 607 847 172
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lubě
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10191502

 

Vodní tok Lažánka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-123
ID toku: 10185991