Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Malhostovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K povodí 10, 617 00 Brno- Komárov
Vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol
Tel: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10192474 4-15-01-124
Šekramský p. 10203188 4-15-01-124
Žalvíř 10195500 4-15-01-124
Žlíbek 10203744 4-15-01-124
Pachla 10188951 4-15-01-124
Bezejmenný vodní tok 10189176 4-15-01-124

 

  •  Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Vedoucí ST: Ing. Dagmar Vašíková
Tel.: 956 952 201, 724 523 983
E-mail: dagmar.vasikova@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Jindřich Doležel
Tel.: 956 952 212, 607 847 172
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubě 10191502 4-15-01-124
Lažánka 10185991 4-15-01-123