Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice
Tel.: 549 424 188, 724 185 249
E-mail: u.malhostovice@volny.cz
náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
Tel: 549 439 711, 549 439 773
E-mail: epodatelna@tisnov.cz

Odbor životního prostředí
Ráboňova 117, 666 01 Tišnov
Vedoucí odboru - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Tel.: 549 439 817
E-mail: zdenek.gajdos@tisnov.cz

Vodní hospodářství
Ing. Jiřina Čechovičová

Tel.: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz

Ing. Klára Slabihoudková
Tel.: 549 439 835
E-mail: klara.slabihoudkova@tisnov.cz 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
referent vodního hospodářství - Ing. Michal Boušek
Tel: 541 652 215
E-mail: bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra