Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice
Tel.: 549 424 188, 724 185 249
E-mail: malhostovice@volny.cz
Ráboňova 117, 666 19 Tišnov
Tel: 549 439 711
Fax: 549 439 780
E-mail: urad@tisnov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Jiřina Čechovičová
Tel: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra