Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Tišnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Malhostovice.

Osoby na území obce Malhostovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít na území obce k zaplavení státní silnice II/379 vedoucí přes intravilán obce Malhostovice do obce Lipůvka. Silnice může být vlivem nekapacitnosti mostků přes potoky Žalvíř a Šekramský částečně zaplavena. Dále se na území obce nachází ulice vedoucí od státní silnice II/379 ke korytu potoka Lubě, která může být vlivem nekapacitnosti mostku též částečně zaplavena. V části Nuzířov hrozí zaplavení místní komunikace u domů č. p. 47 a 52, jelikož se nad touto silnicí nachází vyústění splachů z polí z polní trati Na pastviskách. »
Dopravní omezení na území obce Malhostovice
Objízdné trasy na území obce Malhostovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí – POVIS.