Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Funkce Jméno a příjmení Zaměstnání
Předseda Dr. Ing. Petr Mařík starosta obce
Místropředseda Viktor Svoboda místostarosta
Člen Ladislav Svoboda předseda komise ŽP
Člen Vladimír Hubálek velitel zásahové jednotky
Člen Martin Bartoníček starosta SDH

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Funkce Jméno a příjmení Zaměstnání
Člen Viktor Svoboda místostarosta
Člen Vladimír Hubálek velitel zásahové jednotky
Člen Martin Bartoníček starosta SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Majitel Kontaktní osoba
Podorlicko Mistrovice, a.s. Ing. Stejskal
Stavební firma KOZEL T. Kozel

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace na území obce Mistrovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba
Šatny na hřišti Místo shromáždění Mistrovice 204, 561 64 
Jablonné nad Orlicí
Dr. Ing. Petr Mařík
Hostinec u Novotnů Místo shromáždění Mistrovice 1, 561 64 
Jablonné nad Orlicí
   
Tělocvična Místo shromáždění Mistrovice 138, 561 64 
Jablonné nad Orlicí
Dr. Ing. Petr Mařík