Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 641 621
E-mail: obecmistrovice@seznam.cz

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel.: 465 670 211
E-mail: starosta@zamberk.eu

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.