POVODŇOVÝ PLÁN obce Mistrovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/15/33644; ze dne 30. 11. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005563/2015; ze dne 27. 11. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: MUZBK-27984/2015/OBR; ze dne 16. 12. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2015
offline verze 18. 12. 2015
digitalizovaná verze 18. 12. 2015
databáze POVIS 18. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i