Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Mistrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Tichá Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-001
ID toku: 10100023

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Pověřený pracovník:
správce VT na území obce Karel Muška tel: 607 503 128, 956 953 242

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Mistrovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mistrovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170488

 

Vodní tok PP č.7 a č.8
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-023
ID toku: 10391588

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-023
ID toku: 10170567

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170449

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170482
 
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170484

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170485