Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Pardubice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Opatovice nad Labem.

Osoby na území obce Opatovice nad Labem budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Proto byly stanoveny následující objízdné (evakuační) trasy: »

  • Při vybřežení Opatovického kanálu dojde k zaplavení silnice z Vysoké n. L. do Opatovic n. L. Objízdná trasa vede ve směru Vysoká n. L. - Hradec Králové Třebeš - Hradec Králové-Březhrad - Pohřebačka.
  • Při povodňové situaci může dojít k zaplavení ul. Hradecké. Objízdná trasa byla stanovena ve směru Pohřebačka - Libišany - Podůlšany - Čeperka - Opatovice nad Labem.