Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel.:
466 741 081
Fax: 466 741 091
E-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz
Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Tel.:
466 859 153
E-mail: Alena.Novakova@mmp.cz
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz