Správci vodních toků

  •  Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.
Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod: Povodí Labe, s. p., Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:Povodí Labe, s. p. Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Opatovický kanál
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-19/2
ID toku: 10100146

 

Vodní tok  Pašát
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-016
ID toku: 10185426

 

Vodní tok  Plačický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-012
ID toku: 10185425

 

  •   Vodní toky bez správce
Vodní tok  Náhon elektrárna Opatovice
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172120

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172100

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku:  10172102 

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10185427

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172094

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172114

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172116

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-019/2
ID toku: 10172117