Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Opatovice nad Labem »
Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel.:
466 741 081
Fax: 466 741 091
E-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz
  • Povodňová komise obce srozšířenou působností Pardubice
Perštýnské náměstí, 530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
  • Povodňová komise Pardubického kraje
Komenského náměstí, 530 02 Pardubice
Tel.:
466 026 113                                                                                  
E-mail: posta@posta.kr-pardubicky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.