Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Tel.: 581 268 111
Fax: 581 268 279
E-mail: posta@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Ing. Ivana Hřibová - vedoucí oddělení
Tel.: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 630
Fax: 585 508 813
E-mail v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra