Směrodatné limity

  • Tabulka SPA pro jednotlivé hlásné profily
  • Evidenční listy hlásných profilů - odkazy
  • Směrodatné limity vodního stavu podle toku
  • Bečva-Dluhonice, Teplice n/B.,   Morava-Olomouc, Kroměříž,  Moštěnka-Prusy, Valová-Polkovice,   Olešnice-Kokory,   Blata-Klopotovice,   Haná-Vyškov
  • Měrná křivka vodního toku: Bečva, Morava, Moštěnka
Směrodatné limity (2 650 Kb)