Stavby na tocích

Dokument obsahuje fotodokumentaci významných mostů a lávek na toku Bečvy.