Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kaplice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
Vltava 6, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
Tel.: 387 683 103 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5,0 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Kaplice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT Číslo h. pořadí Správcovství ř. km Obce
Vltava 10100001

1-06-01-148

1-06-01-146/2

1-06-01-145

1-06-01-144

1-06-01-141

1-06-01-139

1-06-01-138

1-06-01-137

0,000–376,652 Dolní Dvořiště
Malše 10100031

1-06-02-013

1-06-02-015

1-06-02-017

1-06-02-019

1-06-02-021

1-06-02-023

1-06-02-033

1-06-02-035

0,000–93,164 Besednice
Bujanov
Dolní Dvořiště
Kaplice
Netřebice
Pohorská Ves
Soběnov
Velešín
Svinenský potok 101001176 1-06-02-059 0,000 - 35,208 Benešov n/Černou
Černá 10100193

1-06-02-024

1-06-02-025

1-06-02-026

1-06-02-028

1-06-02-030

1-06-02-032

0,004–28,904 Benešov n/Černou
Kaplice
Malonty
Pohorská Ves
Soběnov
Pohořský potok 10100228

1-06-02-028

1-06-02-029

0,000–25,612 Pohorská Ves
Malonty
Benešov n/Černou
Klenský potok 10278939 1-06-02-064 0,000–15,748 Benešov n/Černou
Rybnický  10250671 1-06-01-138 0,000–9,965 Dolní Dvořiště
Čekanovský potok 10268130 1-06-01-212 0,000–7,449 Velešín
Bezejmenný vodní tok 10278589

1-06-02-011

1-06-02-012

0,000–6,993 Dolní Dvořiště
Kaplice
Malonty
Besednický potok 10250912 1-06-02-067 0,000–6,779 Besednice
Větší Vltavice 10101606 

1-06-01-128

1-06-01-130

1-06-01-136

0,000–6,363 Horní Dvořiště
Budský potok 10102395 1-06-02-034 0,000–6,203 Besednice
Soběnov
Žďárský potok 10267398

1-06-02-022

1-06-02-023

0,000–6,104 Kaplice
Střítež
Dobechovský potok 10239033 1-06-02-016 0,000–5,974 Kaplice
Malonty
Bezejmenný vodní tok 10274544 1-06-02-020 0,000–5,269 Kaplice
Střítež

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Pracoviště:
Pracoviště Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí správy toků - Ing. Mojmíra Hillermanová, tel.: 956 954 111, e-mail: ost54@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Radek Kučmerčík
Tel.: 956 954 249, 725 257 957
E-mail: radek.kucmercik@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5,0 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Kaplice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT Číslo h. pořadí Správcovství ř. km Obce
Jílecký potok 10267325 1-06-01-187 0,000–15,044 Rožmitál na Šumavě
Kamenice 1078686

1-06-02-014

1-06-02-015

0,000–13,473 Kaplice
Malonty
Keblanský potok 10250629 1-06-02-066 0,000–12,820 Benešov n/Černou
Besednice
Zubcický potok 10268000 1-06-01-190 0,004–10,837 Netřebice
Tichá 10245377

1-06-02-007

1-06-02-008

0,000–10,763 Dolní Dvořiště
Malonty
Pohorská Ves
Rožmitálský potok 10245700

1-06-01-144

1-06-01-142

0,000–9,357 Rožmitál na Šumavě
Bezejmenný vodní tok 10279234 1-06-02-027 0,000–8,667 Bujanov
Dolní Dvořiště
Omlenice
Rožmitál na Šumavě
Lužný potok 10250544 1-06-02-027 0,000–7,756 Benešov n/Černou
Pohorská Ves
Lověšický p. - PB přítok Vltavy 10239699 1-06-01-147 0,000–5,878 Rožmitál na Šumavě
Huťský potok 10274060 1-06-02-025 0,068–5,640 Pohorská Ves
PP Vltavy - Zátoňský p. v ř.km 297,160 10268132 1-06-01-149 0,000–5,465 Rožmitál na Šumavě