Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Pořešín (Malše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Ličov (Černá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Kaplice (Malše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kaplice (Malše) - kat. C

Evidenční list hlásného profilu Leopoldschlag (Malše)