Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Zabezpečení evakuace
  • Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Uherský Brod dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou a hlídkovou službu na území města Uherský Brod vykonává Městská policie Uherský Brod. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 a 3.5.4)

Území Jméno a příjmení Adresa
Kontakt
Uherský Brod Městská policie Uherský Brod Pecháčkova 872,
688 01 Uherský Brod
Bojkovice hlásná služba: Bc. Bohumila Petrášová Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
hlídková služba: Jiří Sojka  
Bánov Bc. Marek Mahdal Bánov 700, 687 54 Bánov
Březová Josef Trecha Březová 390, 687 67 Březová
Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
Dolní Němčí Ing. František Hajdůch Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí
Drslavice Rostislav Mihel Drslavice 93, 687 33 Hradčovice
Horní Němčí Lumír Kreisl Horní Němčí 113, 687 64 Horní Němčí
Hostětín Jaroslav Boleček Hostětín 75, 687 71 Hostětín
Hradčovice Antonín Ondrůšek Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
Komňa Ing. Jana Křižková Komňa 42, 687 71 Bojkovice
Komňa Ivo Mikulášek Komňa 279,  687 71 Bojkovice
Korytná Josef Klon Korytná 297, 687 52 Korytná
Lopeník Roman Buček Lopeník 211, 68767 Březová
Nezdenice Ing. Mgr. Libuše Bídová Drahy 72, 687 32 Nezdenice
Nivnice Ing. Miroslav Vykydal Sídliště 1000, 68751 Nivnice
Pašovice Vlastimil Řezníček Pašovice 100, 687 56 Pašovice
Pitín Martin Zálešák Pitín 18, 687 71 Pitín
Prakšice Ing. Josef Hefka Prakšice čp. 29, 687 56 Prakšice
Rudice Mgr. Miroslava Chupíková Rudice 109, 687 32 Nezdeníce
Slavkov Libor Švardala Slavkov 114, 687 64 Slavkov
Starý Hrozenkov Milan Vaculík Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov
Strání Antonín Popelka Na Kopci 321, 687 65 Strání
Suchá Loz Bc. Václav Bujáček Suchá Loz č. p. 72,, 687 53 Suchá Loz
Šumice Ing. Josef Jančář Šumice 400, 687 31 Šumice
Vápenice Anna Kubáníková Vápenice 75, 687 74 Starý Hrozenkov
Veletiny Tomáš Trtek Veletiny 218, 687 33 Hradčovice
Vlčnov Jiří Matušík Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov
Vyškovec Bohumil Hodulík Vyškovec 65, 687 74, Starý Hrozenkov
Záhorovice Miroslav Andrlík Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice
Žítková Šárka Šusteková Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov

 

Zabezpečení evakuace

Evakuační místa na území SO ORP Uherský Brod

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Mobil
SÚS Uh. Hradiště -- Hradiště, Pivovarská 514, 686 01 Uh. Hradiště-Jarošov -- --
RUMPOLD UHB s.r.o. Nákladní vozidla Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod Ing. Žmolík
SILAMO s.r.o. Nakladače U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod Ing. Moštěk
ZEVOS a.s. Uherské Hradiště Nakladače, bagr U Korečnice 2293, Uherský Brod Ing. Vítek
ZEMASPOL a.s.Uherský Brod, Traktory, nakladače U Korečnice 1770, Uherský Brod Ing. Jahoda
TES Bojkovice, spol. s r.o -- Tovární 976, 687 71 Bojkovice -- --
BLOK, spol. s r.o. -- Nádražní 953, 687 71 Bojkovice -- --
Nirtex s.r.o. -- Pod Světlovem 939, 687 71 Bojkovice -- --
Zetes s.r.o -- Štefánikova 932, 687 71 Bojkovice -- --