Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková
 • Zabezpečení evakuace
 • Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou službu  na území města Uherský Brod vykonává Městská policie Uherský Brod a na území jednotlivých obcí je zajišťují starostové těchto obcí (na území města Bojkovice zajišťují tyto služby pracovníci MěÚ.

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 a 3.5.4)

Území Jméno a příjmení Adresa
Kontakt
Uherský Brod Městská policie Uherský Brod Pecháčkova 872,
688 01 Uherský Brod
Bojkovice hlásná služba: Bc. Bohumila Petrášová Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
hlídková služba: Jiří Sojka  
hlídková služba: Libor Mikulášek  
Bánov Bc. Marek Mahdal Bánov 700, 687 54 Bánov
Březová Josef Trecha Březová 390, 687 67 Březová
Bystřice pod Lopení Martin Gavenda Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
Dolní Němčí Ing. František Hajdůch Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí
Drslavice Rostislav Mihel Drslavice 93, 687 33 Hradčovice
Horní Němčí Lumír Kreisl Horní Němčí 113, 687 64 Horní Němčí
Hostětín Ing. Robert Janota Hostětín 75, 687 71 Hostětín
Hradčovice Doc. RSDr. Jan Popelka, CSc. Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
Komňa Ing. Jana Křižková Komňa 42, 687 71 Bojkovice
Korytná Vladimír Janča Korytná 297, 687 52 Korytná
Lopeník Roman Buček Lopeník 211, 68767 Březová
Nezdenice Mgr. Libuše Bídová Drahy 72, 687 32 Nezdenice
Nivnice Ing. Miroslav Vykydal Sídliště 1000, 68751 Nivnice
Pašovice Vlastimil Řezníček Pašovice 100, 687 56 Pašovice
Pitín Martin Zálešák Pitín 18, 687 71 Pitín
Prakšice Ing. Josef Hefka Prakšice čp. 29, 687 56 Prakšice
Rudice Ladislav Kolařík Rudice 109, 687 32 Nezdeníce
Slavkov Libor Švardala Slavkov 114, 687 64 Slavkov
Starý Hrozenkov Milan Vaculík Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov
Strání Antonín Popelka Na Kopci 321, 687 65 Strání
Suchá Loz Bc. Václav Bujáček Suchá Loz č. p. 72,, 687 53 Suchá Loz
Šumice Ing. Josef Jančář Šumice 400, 687 31 Šumice
Vápenice Anna Kubáníková Vápenice 75, 687 74 Starý Hrozenkov
Veletiny Tomáš Trtek Veletiny 218, 687 33 Hradčovice
Vlčnov Jan Pijáček Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov
Vyškovec Bohumil Hodulík Vyškovec 65, 687 74, Starý Hrozenkov
Záhorovice Ing. Jana Šašinková Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice
Žítková Šárka Šusteková Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Uherský Brod

Obec Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kap. Strav. kap.
Bánov Sportovní hala Bánov č.p. 507, 687 54 Bánov (vedla ZŠ) Lubomír Chovanec
Bánov ZŠ Bánov č.p. 507, 687 54 Bánov Jiří Suchý
Bojkovice Kulturní dům Husova 432, 687 71 Bojkovice Jiří Sviták vedoucí MH a BH
Bojkovice Mateřská škola Štefánikova 830, 687 71 Bojkovice Mgr. Radoslava Poláchová - ředitelka
Bojkovice Základní škola TGM Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice Mgr Zdeněk Ogrodník - ředitel
Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 224 č.p. 224, 687 67 Bystřice pod Lopeníkem Josef Trecha
Bystřice pod Lopeníkem KD Bystřice pod Lopeníkem č.p. 262, 687 67 Bystřice pod Lopeníkem Josef Trecha
Bystřice pod Lopeníkem ZŠ Bystřice pod Lopeníkem č.p. 173, 687 67 Bystřice pod Lopeníkem Monika Petrášová
Dolní Němčí KD Dolní Němčí Hlucká 108, 687 62 Dolní Němčí Jana Salátová
Dolní Němčí Restaurace Rozkvět č.p. 107, 687 62 Dolní Němčí Petra Tibenská
Dolní Němčí ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí č.p. 606, 687 62 Dolní Němčí Mgr. Milan Kvasnička
Horní Němčí chata Hubertka lokalita "Lásky", Horní Němčí František Bahula
Horní Němčí Obecní úřad Horní Němčí č.p. 113, 687 64 Horní Němčí starosta - Lumír Kreisl
Komňa Komňa 200 č.p. 200, 687 71 Komňa Iveta Sojková
Komňa Obecní úřad Komňa č.p. 42, 687 71 Komňa Ing.Jana Křižková
Lopeník OÚ Lopeník č.p. 211, 687 67 Lopeník Roman Buček
Nezdenice Kulturní dům č.p. 15, 687 32 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
Nezdenice OÚ Nezdenice č.p. 72, 687 32 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
Nezdenice ZŠ a MŠ Nezdenice č.p. 35, 687 32 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
Nivnice Sportovní hala Nivnice Podohradí 888, 687 51  Nivnice Otakar Krejčí
Nivnice ZŠ I. st. - tělocvična Komenského 181, 687 51 Nivnice Mgr. Josef Talaš
Nivnice ZŠ II. st. - jídelna Komenského 101, 687 51 Nivnice Mgr. Josef Talaš
Pitín Kulturní dům Pitín č.p. 95, 687 71 Pitín Renata Kudlíková
Pitín MŠ Pitín č.p. 71, 687 71 Pitín Mgr. Dobromira Rozsypálková
Pitín OÚ Pitín č.p. 18, 687 71 Pitín Martin Zálešák
Pitín ZŠ Pitín č.p. 17, 687 71 Pitín Mgr. Jana Peřinová
Prakšice ZŠ a MŠ Prakšice č.p. 100, 687 56 Prakšice SAVARA Pavel
Rudice Rudice 205 č.p. 205, 687 32 Rudice Ladislav Kolařík
Rudice Rudice 234 č.p. 234, 687 32 Rudice Marian Šopík
Slavkov Sportovní hala č.p. 71, 687 64 Slavkov Jaroslav Zubík
Strání ZŠ Strání č.p. 887, 687 65 Strání Ředitel školy
Suchá Loz OÚ Suchá Loz č.p. 72, 687 53 Suchá Loz Bc. Václav Bujáček
Suchá Loz ZŠ a MŠ Suchá Loz č.p. 155, 687 53 Suchá Loz Mgr. Hana Máčalová
Šumice U obecního úřadu č.p. 400, 687 31 Šumice Václav Marek
Šumice U základní školy č.p. 113, 687 31 Šumice Mgr. Petr Vrága
Šumice Základní škola č.p. 113, 687 31 Šumice Mgr. Petr Vrága
Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod Bc. Jan Zapletal
Uherský Brod Gymnázium Uherský Brod Komenského 169, 688 31 Uherský Brod RNDr. Jaroslav Krpal
Uherský Brod Oblastní charita Uherský Brod Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod Ing. Petr Houšť
Uherský Brod Sportovní hala TJ Tatran Havřice č.p. 362, 688 01 Havřice Slavíčková Jana
Uherský Brod Ubytovna TJ Spartak Uherský Brod U Stadionu 2295, 688 01 Uherský Brod Anna Florešová
Uherský Brod ZŠ Havřice - Uherský Brody Školní 117, 688 01 Uherský Brod Mgr. Ctibor Boráň
Uherský Brod ZŠ I Mariánské nám. Uherský Brod Mariánské náměstí 41, 688 01 Uherský Brod Jandásek Bohuslav
Uherský Brod ZŠ II Pod Vinohrady Pod Vinohrady 1420, 688 01 Uherský Brod Mgr. Zdeněk Moštěk
Uherský Brod ZŠ III Na Výsluní Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod PaedDr. Dagmar Bistrá
Uherský Brod ZŠ Újezdec Uherský Brod Podhájí 291, 687 34 Újezdec Mgr. Soňa Čechová
Vápenice OÚ Vápenice č.p. 75, 687 74 Vápenice Anna Kubáníková
Vlčnov MŠ Vlčnov Školní 1201, 687 61 Vlčnov Markéta Pišková
Vlčnov ZŠ Vlčnov Školní 1202, 687 61 Vlčnov Petra Mlýnková, Eva Polanská
Záhorovice Mateřská škola Záhorovice č.p. 326, 687 71 Záharovice Bc. Ilona Matyášová
Záhorovice Základní škola - Záhorovice č.p. 164, 687 71 Záhorovice Mgr. Magdalena Kočicová

 

Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi

 • SÚS Uh. Hradiště, Pivovarská 514, 686 01 Uh. Hradiště-Jarošov
 • ČSAD Uherské Hradiště, závody Uherské Hradiště a Uherský Brod
 • Česká zbrojovka a.s., Svatopluka Čecha 1283, 688 01, Uherský Brod
 • IMOS group s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín
 • RUMPOLD UHB s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
 • SILAMO s.r.o., U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod
 • ZEVOS a.s. Uherské Hradiště, stavební závod Uh. Brod, U Korečnice 1768
 • Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví se sídlem v Uherském Brodě – Havřicích
 • TES Bojkovice, spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice
 • BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 687 71 Bojkovice