Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Uherský Brod a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Tel.: 541 637 111
Fax: 541 211 403
Email: info@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Závod Střední Morava 
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 571
E-mail: provozhradiste@pmo.cz

Provoz Uherské Hradiště - pro povodí řeky Moravy (č.h.p. 4-13-...)
Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

Provoz Veselí nad Moravou - pro povodí Váhu (č.h.p. 4-21-...)
Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olšava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086, 4-13-01-087, 4-13-01-088, 4-13-01-092, 4-13-01-095, 4-13-01-096, 4-13-01-099, 4-13-01-098, 4-13-01-100, 4-13-01-114, 4-13-01-116, 4-13-01-125, 4-13-01-124, 4-13-01-126, 4-13-01-129, 4-13-01-128, 4-13-01-130
ID toku: 10100083
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod protéká obcemi: Bojkovice, Drslavice, Hradčovice, Nezdenice, Pitín, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Záhorovice
Správcovství: ř.km 0 - 36,425 (ústí - soutok s Kolelačem)

 

Vodní tok Velička (do Moravy)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-035
ID toku: 10100094
Protéká katastrálním územím obcí: Strání

 

Vodní tok Okluky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10100150
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov

 

Vodní tok Luhačovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-105, 4-13-01-112, 4-13-01-113, 4-13-01-100, 4-13-01-114
ID toku: 10100218
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod

 

Vodní tok Nivnička (Bystřička)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117, 4-13-01-119, 4-13-01-121, 4-13-01-123, 4-13-01-116
ID toku: 10100316
Protéká katastrálním územím obcí: Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Suchá Loz, Uherský Brod

 

Vodní tok Klanečnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-023, 4-21-09-025
ID toku: 10185724
Protéká katastrálním územím obcí: Strání

 

Vodní tok Kladénka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-093, 4-13-01-094, 4-13-01-095
ID toku: 10100657
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice, Nezdenice, Záhorovice

  

Vodní tok Žitkovský potok (Liešnanský potok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-007, 4-21-09-006, 4-21-09-008
ID toku: 10102106
Protéká katastrálním územím obcí: Pitín, Žítková

 

Vodní tok Predpolomský potok (Bošacký)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-015, 4-21-09-014
ID toku: 10111062
Protéká katastrálním územím obcí: Lopeník, Vyškovec

 

Vodní tok Kolelač
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-087, 4-13-01-088
ID toku: 10101493
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice, Hostětín, Pitín

 

Vodní tok Bánovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-115, 4-13-01-114
ID toku: 10204821
Protéká katastrálním územím obcí: Bánov, Šumice, Uherský Brod

 

Vodní tok Ledský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-099, 4-13-01-098
ID toku: 10203109
Protéká katastrálním územím obcí: Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nezdenice, Šumice

 

Vodní tok Hradecký járek
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10200635
Protéká katastrálním územím obcí: Nivnice, Suchá Loz

 

Vodní tok Topolovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-122, 4-13-01-121
ID toku: 10206214
Protéká katastrálním územím obcí: Nivnice

  

Vodní tok Čáslavský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-099
ID toku: 10197845
Protéká katastrálním územím obcí: Bánov, Nezdenice, Šumice

 

Vodní tok Vasilsko
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-087
ID toku: 10219484
Protéká katastrálním územím obce: Pitín

 

Vodní tok Maršovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-125
ID toku: 10188907
Protéká katastrálním územím obcí: Pašovice, Uherský Brod

 

Vodní tok Mlýnský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-124
ID toku: 10197555
Protéká katastrálním územím obcí: Nivnice, Uherský Brod

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10194643
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice, Komňa

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-115
ID toku: 10203281
Protéká katastrálním územím obcí: Bánov, Šumice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-023
ID toku: 10203265
Protéká katastrálním územím obcí: Strání

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10195511
Protéká katastrálním územím obce: Dolní Němčí, Slavkov

 

Vodní tok Chrástka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-124
ID toku: 10191745
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod

 

Vodní tok Dobřínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-125
ID toku: 10186142
Protéká katastrálním územím obcí: Pašovice, Prakšice, Uherský Brod

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-092
ID toku: 10195945
Protéká katastrálním územím obcí: Záhorovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-125
ID toku: 10188792
Protéká katastrálním územím obcí: Prakšice, Uherský Brod

 

Vodní tok Havřický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-124
ID toku: 10203039
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod
Správcovství na ř. km: 0,800 - 2,502

 

Vodní tok Hraniční p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-130
ID toku: 10207363
Protéká katastrálním územím obcí: Veletiny

 

Vodní tok LP č. 13 Nivničky v km 15,5
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10196175
Protéká katastrálním územím obcí: Bystřice pod Lopeníkem

 

Vodní tok Černý p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-124
ID toku: 10206183
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod

 

Vodní tok Rudický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-007
ID toku: 10197288
Protéká katastrálním územím obcí: Pitín, Žítková

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-123
ID toku: 10207150
Protéká katastrálním územím obcí: Nivnice, Uherský Brod

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10203805
Protéká katastrálním územím obcí: Bystřice pod Lopeníkem

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-123
ID toku: 10186340
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-130
ID toku: 10191959
Protéká katastrálním územím obcí: Hradčovice, Veletiny

 

Vodní tok Hraniční potok (Klanečnice)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-025
ID toku: 10219491
Protéká katastrálním územím obcí: Strání

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Příslušný správce toků:
Ing. Milan Jurák
tel.: 725 257 311
e-mail: milan.jurak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olšava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086, 4-13-01-087, 4-13-01-088, 4-13-01-092, 4-13-01-095, 4-13-01-096, 4-13-01-099, 4-13-01-098, 4-13-01-100, 4-13-01-114, 4-13-01-116, 4-13-01-125, 4-13-01-124, 4-13-01-126, 4-13-01-129, 4-13-01-128, 4-13-01-130
ID toku: 10100083
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod protéká obcemi: Bojkovice, Drslavice, Hradčovice, Nezdenice, Pitín, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Záhorovice
Správcovství: ř.km 36,425 - 44,900 (soutok s Kolelačem - pramen)

 

Vodní tok Klanečnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-023, 4-21-09-025
ID toku: 10185724
Protéká katastrálním územím obcí: Strání

 

Vodní tok Hrubár
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-014
ID toku: 10197202
Protéká katastrálním územím obcí: Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Lopeník

 

Vodní tok Boršický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006, 4-13-02-005
ID toku: 10197578
Protéká katastrálním územím obcí: Slavkov

 

Vodní tok Drietomice
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-004, 4-21-09-006, 4-21-09-008, 4-21-09-005
ID toku: 10200265
Protéká katastrálním územím obce: Starý Hrozenkov, Vyškovec

 

Vodní tok Holomňa
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-125
ID toku: 10205821
Protéká obcemi: Drslavice, Pašovice, Prakšice

 

Vodní tok Žitkovský potok (Liešnanský potok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-007, 4-21-09-006, 4-21-09-008
ID toku: 10102106
Protéká katastrálním územím obcí: Pitín, Žítková

 

Vodní tok Koménka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089, 4-13-01-090, 4-13-01-092, 4-13-01-091, 4-13-01-088
ID toku: 10191642
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice, Komňa, Záhorovice

 

Vodní tok Kazivec
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-035, 4-13-02-036
ID toku: 10200957
Protéká katastrálním územím obcí: Slavkov

 

Vodní tok Krátkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005, 4-21-09-006
ID toku: 10191786
Protéká katastrálním územím obcí: Komňa, Starý Hrozenkov, Vápenice

 

Vodní tok Ovčírka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-097, 4-13-01-096, 4-13-01-099
ID toku: 10205919
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice, Rudice, Šumice

 

Vodní tok Vlčnovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-129
ID toku: 10194447
Protéká katastrálním územím obce: Veletiny, Vlčnov

 

Vodní tok Korytnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-120, 4-13-01-119, 4-13-01-121
ID toku: 10197539
Protéká katastrálním územím obce: Horní Němčí, Korytná, Nivnice

 

Vodní tok Třešňůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-094, 4-13-01-095
ID toku: 10194695
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice

 

Vodní tok Bzovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090, 4-13-01-091
ID toku: 10206315
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice

 

Vodní tok Lubná
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-118, 4-13-01-117, 4-13-01-119
ID toku: 10203108
Protéká katastrálním územím obcí: Korytná, Nivnice, Suchá Loz

 

Vodní tok PP č. 1 Třešňůvky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-094
ID toku: 10191621
Protéká katastrálním územím obcí: Bojkovice

 

Vodní tok Svinárský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-024, 4-21-09-025
ID toku: 10200585
Protéká katastrálním územím obce: Strání

 

Vodní tok Slavkovský p.  
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10197388
Protéká katastrálním územím obce: Slavkov

 

Vodní tok Hradčovický p.  
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-127, 4-13-01-128
ID toku: 10206428
Protéká katastrálním územím obce: Hradčovice

 

Vodní tok Hořenůšek
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-114
ID toku: 10198030
Protéká katastrálním územím obcí: Prakšice, Uherský Brod

 

Vodní tok Zlatný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-014
ID toku: 10194409
Protéká katastrálním územím měst: Březová

 

Vodní tok Valovský p.= PP č.2 Bzovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10193062
Protéká katastrálním územím obce: Bojkovice, Pitín

 

Vodní tok Rudický p. - PPč.2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10204027
Protéká katastrálním územím města: Rudice, Záhorovice

 

Vodní tok Pivný p. (PP Nivničky č. 6)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10200504
Protéká katastrálním územím obce: Bystřice pod Lopeníkem

 

Vodní tok Kamenný p. = Jamný p. =PP č. 5 Veličky v km 38,4
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-035
ID toku: 10203041
Protéká katastrálním územím obce: Strání

 

Vodní tok PP č.1 Lubné
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-118
ID toku: 10200240
Protéká obcemi: Korytná, Suchá Loz

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10194913
Protéká obcemi: Vápenice

 

Vodní tok LP č.21 Podlučanského p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10197369
Protéká obcemi: Suchá Loz

 

Vodní tok Vlčí potok = LP č. 32 Krátkovského p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10201455
Protéká obcemi: Bojkovice, Starý Hrozenkov

 

Vodní tok Starý potok = LP Olšavy č. 11
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086
ID toku: 10189053
Protéká obcemi: Pitín

 

Vodní tok LPč.18 Klanečnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-023
ID toku: 10191457
Protéká obcemi: Strání

 

Vodní tok Vavříkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10205259
Protéká obcemi: Bánov, Suchá Loz

 

Vodní tok Prakšický p.-LP č.28 Holomě
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-125
ID toku: 10186208
Protéká obcemi: Prakšice

 

Vodní tok PP č.3 Bzovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10195589
Protéká obcemi: Bojkovice

 

Vodní tok Předpolomský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-015
ID toku: 10205939
Protéká obcemi: Lopeník

 

Vodní tok Zášinský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10191985
Protéká obcemi: Suchá Loz

 

Vodní tok pp č. 5 Vlčnovského p. v km 3,8
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-129
ID toku: 10196234
Protéká obcemi: Vlčnov

 

Vodní tok LP č.11 Drietomice
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-004
ID toku: 10201173
Protéká obcemi: Starý Hrozenkov, Vyškovec

 

Vodní tok Vlčí p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086
ID toku: 10206035
Protéká obcemi: Pitín

 

Vodní tok LP Okluky č. 20 v km 24,5 - Zlejškovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10192648
Protéká obcemi: Slavkov

 

Vodní tok LP č.14 Bzovského p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10205172
Protéká obcemi: Bojkovice

 

Vodní tok LP č. 19 Okluky v km 26,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10196440
Protéká obcemi: Horní Němčí

 

Vodní tok LP č. 13 Nivničky v km 15,5
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-117
ID toku: 10196175
Protéká obcemi: Bystřice pod Lopeníkem

 

Vodní tok LPč.32Hrubáru (Soliskový p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-014
ID toku: 10192736
Protéká obcemi: Bystřice pod Lopeníkem, Lopeník

 

Vodní tok PP č.6 Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-093
ID toku: 10201551
Protéká obcemi: Bojkovice

 

Vodní tok PP č. 16 Okluky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10195311
Protéká obcemi: Horní Němčí

 

Vodní tok LP č.9 Korytnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-120
ID toku: 10193256
Protéká obcemi: Horní Němčí, Korytná, Nivnice

 

  • Vodní toky ve správě: Město Uherský Brod
Správce:
Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod


Správa vodních toků:
Ing. František Kopeček
tel.: 572 615 275
Vodní tok Havřický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-124
ID toku: 10203039
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod
Správcovství na ř. km: 0,000 - 0,800

 

Vodní tok Vinohradský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-116
ID toku: 10203070
Protéká katastrálním územím obcí: Uherský Brod

 

  • Vodní toky ve správě ostatních subjektů
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10203495
Protéká katastrálním územím obcí: Horní Němčí