Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherské Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Uherský Brod »

Správním obvodem ORP Uherský Brod prochází několik důležitých dopravních komunikací – státních silnic i železničních tratí.

Z důležitějších silničních komunikací mohou být vodou ohroženy tyto úseky komunikací v uvedených obcích:

 • silnice I. třídy č. 50 – možné ohrožení v úseku Veletiny – Uh. Brod – Bánov - Starý Hrozenkov,

 • silnice I. třídy č. 54 – možné ohrožení v úseku Slavkov – Strání-Květná,

 • silnice II. třídy č. 490 - možné ohrožení v úseku Dolní Němčí – Uh. Brod-Újezedec,

 • silnice II. třídy č. 495 - možné ohrožení v úseku Vlčnov – Uh. Brod – Bojkovice – Pitín,

 • silnice II. třídy č. 496 - možné ohrožení v úseku Komňa – Bojkovice – Přečkovice,

 • silnice III. třídy č. 05019 - možné ohrožení v úseku Hradčovice – Drslavice – Uh. Brod,

 • silnice III. třídy č. 49714 - možné ohrožení v úseku Uh. Brod – Prakšice – Pašovice,

 • silnice III. třídy č. 4957 - možné ohrožení v úseku Veletiny – Vlčnov – Dolní Němčí,

 • silnice III. třídy č. 4982 - možné ohrožení v úseku Nivnice – Kopytná,

 • silnice III. třídy č. 4981 - možné ohrožení v úseku Nivnice – Suchá Loz – Bánov,

 • silnice III. třídy č. 49511 - možné ohrožení v úseku Nezdenice – Bánov,

 • silnice III. třídy č. 4984 - možné ohrožení v úseku Březová – Lopeník – Bystřice p. Lopeníkem,

 • silnice III. třídy č. 49516 - možné ohrožení v úseku Bojkovice – Krhov – Bzová,

 • silnice III. třídy č. 49518 - možné ohrožení v úseku Pitín – Hostětín,

 • silnice III. třídy č. 49510 - možné ohrožení v úseku Nezdenice – Rudice – Přečkovice.

Další úseky řady státních silnic III. třídy nebo místních a účelových komunikací v obcích správního obvodu, které mohou být krátkodobě vyřazeny v důsledku přívalových povodní), a to vlivem zatopení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice. V takovém případě požádá Povodňová komise obce prostřednictvím PK ORP Uherský Brod SÚS Hodonín, odbor dopravně správních agend MěÚ Uherský Brod a Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení v obci.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce.

železničních tratí prochází správním územím Uherský Brod dvě tratě ČD, které mohou být za povodně ohroženy v následujících obcích:

 • č. 341: Kunovice-Bylnice-Trenčianská Teplá (možné ohrožení v úseku Hostětín-Veletiny)

 • č. 346: Újezdec u Luhačovic-Luhačovice (možné ohrožení v úseku Uh. Brod-město – Uh. Brod-Újezdec).

 • Vlečka v Uh. Brodu do Slováckých strojíren

 Dopravní omezení na území SO ORP
Objízdné trasy na území SO ORP

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.