Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 136, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 805 111
E-mail: podatelna@ub.cz 

Vedoucí odboru životního prostředí:
Ing. Petr Vozár

Tel.: 572 805 260
E-mail: petr.vozar@ub.cz

Vodoprávní úřad:
Bc. Ludmila Dlapová
Tel.: 572 805 268
E-mail: ludmila.dlapova@ub.cz

Ing. Tomáš Zemek
Tel.: 572 805 266
E-mail: tomas.zemek@ub.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru:
Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail:
 jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení
: Ing. Dana Zápecová

Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra