Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Vyškov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území ORP Vyškov je ohrožováno povodní zhruba 1684 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území SO ORP - agregované

Potenciální povodňové ohrožení v obcích SO ORP Vyškov

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Vyškov 13 35 318 67
Bohdalice-Pavlovice - - - -
Březina - - - -
Dětkovice - - - 16
Drnovice - - - 8
Drysice - - - -
Habrovany - - - 31
Hlubočany - - - 3
Hoštice-Heroltice - - - 35
Hvězdlice - - - 15
Ivanovice na Hané - - 24 498
Ježkovice - - - 16
Komořany - - 35 -
Kozlany - - - -
Krásensko - - - 15
Křižanovice u Vyškova - - - -
Kučerov - - - 46
Luleč - - - 30
Lysovice - - - 78
Medlovice - - - 12
Moravské Málkovice - - - 12
Nemojany 17 7 7 2
Nové Sady - - - -
Olšany - - - 25
Orlovice - - - -
Podbřežice - - - 8
Podivice - - - -
Podomí - - - 4
Prusy-Boškůvky - - - -
Pustiměř - - - -
Račice-Pístovice - - - 1
Radslavice - - - -
Rostěnice-Zvonovice - - - 7
Rousínov 28 80 39 -
Ruprechtov - - - -
Rybníček - - - -
Studnice - - - 12
Švábenice - - - 50
Topolany - 3 12 5
Tučapy - 5 17 -
Vážany - - - 5
Zelená Hora - - - -

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na SO ORP se nachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území SO ORP Vyškov

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Vyškov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu MěÚ Vyškov.