Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontakt
Vybavení technikou HZS ÚO Vyškov - Požární stanice Vyškov Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Vyškov Smetanovo nábřeží 551/37, 682 01 Vyškov
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Drnovice
Drnovice 27,
683 04 Drnovice
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané Husova 36, 683 23 Ivanovice na Hané
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Tučapy Tučapy 49,
683 01  Tučapy
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Habrovany Habrovany 13, 683 01 Habrovany
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Kučerov Kučerov 59, 682 01  Kučerov
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Topolany Topolany 137
682 01  Topolany
Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Luleč Luleč 291, 683 03 Luleč

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území ORP Vyškov

Místa evakuace na území ORP Vyškov se nacházejí především v prostorách základních a středních škol, v místních ubytovnách a penzionech, v prostorách obecních úřadů a kulturních domů. Dlouhodobé ubytování je nutné zajistit operativně dle potřeby. 

Evakuační místa na území SO ORP Vyškov