Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Vyškov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Malá Haná 

Má délku 18,6 km a po společném soutoku s řekou Velkou Hanou v obci Dědice u Vyškova vzniká Haná. Po obou březích toku je roztroušena obytná zástavba. Koryto je v dolní části regulované.

Velká Haná 

Je dlouhá 10,5 km. Protéká obcemi Nové Sady, poté teče při hranici VVP Březina, obcí Rychtářov a částmi Hamiltony a Dědice. Obytná zástavba je střídavě po obou březích toku. V dolní části je koryto regulované.

Haná 

Vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané  v Dědicích, dále protéká centrem Vyškova, ve spodní části města se vlévá Rostěnický potok. Celková délka toku v zájmovém území je 16 km. Po obou březích toku se nachází zástavba a průmyslové podniky. Koryto toku je v celém úseku regulované.

Drnůvka

Protéká Ježkovicemi, Drnovicemi a Nosálovicemi - místní částí města Vyškov. Celková délka toku v zájmovém území je 11 km. Na okraji Vyškova se vlévá do Rostěnického potoka. Koryto toku je v celé délce regulované a ve střední části v důsledku malého sklonu zanesené a zarostlé vegetací.

Rostěnický potok 

Délka je 14 km. protéká obcemi Kozlany, Kučerov, Rostěnice-Zvonovice a ve Vyškově vytéká z vodní nádrže Kačenec II. Protéká jižní částí Vyškova. Vlévá se do Hané, kde se před začátkem zástavby se zleva vlévá Drnůvka. Koryto toku je regulované. Rakovec pramení 3 km jihovýchodně od obce Jedovnice a na svém horním toku protéká přírodním parkem Rakovecké údolí. 

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Vyškov - N-leté průtoky [m3/s]

TokHlásný profilQ1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
Malá Haná VD Opatovice (ČHMÚ) 3,6 -- 7,8 10,1 -- 16,1 19
Velká Haná Vyškov 2,84 -- 7,38 9,64 12,5 15,61 18,06
Haná Vyškov (ČHMÚ) 7,5 -- 16,5 21 -- 34 40
Haná Vyškov (jez Křečkovice) 11 -- 24 30 -- 51 57
Drnůvka Vyškov 2 -- 6 8,5 11,5 15,5 19
Rostěnický p. Vyškov 4,5 -- 11 15 20 26 32
Rakovec Rousínov 5 -- 13 17 -- -- --
Rakovec Tučapy 2,6 4,5 7 10,5 14 20 25
Medlovický p. Medlovice 1,6 27,7 6,4 7,6 8,5 12 15
Lysovický p. Lysovice 0,6 1,2 2,4 3,7 5,5 8,5 11,5
Habrovanský p. Habrovany 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10
Pobřežický p. Pobřežice 1,5 2,2 3,5 5 6 8 9
Pavlovický p. Pavlovice 1,2 2,1 3,7 5,3 7,5 10,5 13
Bohdalický p. Bohdalice-Pavlovice 0,55 1 1,9 2,9 4,1 6 8
Hlubočanský p. Hlubočany 1,4 2,3 4 5,5 7,5 10 12,2
Kučerovský p. Kučerov (u soutoku s Rostěnickým p.) 0,45 0,8 1,6 2,5 3,4 5,1 6,5
Kučerovský p. Kučerov (nad obcí) 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 2 2,5
Dětkovický p. Dětkovice 0,4 0,68 1,6 2,4 3,6 5,5 7,5