POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vyškov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Č. j.: ---; ze dne 15. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p. - ST Dyje, Brno
Č. j.: LCR952/003373/2015; ze dne 30. 07. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM30207/2015-219/Ju; ze dne 10. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p. - ST Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/002622/2015; ze dne 11. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Č. j.: JMK 104937/2015; ze dne 07. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 04. 2021
offline verze 01. 04. 2021
digitalizovaná verze 01. 04. 2021
databáze POVIS 01. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i