POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vyškov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Ministerstvo obrany ČR
Č. j.: MO 217006/2022-1122; ze dne 27. 05. 2022
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-15555/2022/5419/ju; ze dne 21. 04. 2022
Lesy České republiky, s. p. - OŘ jižní Morava
Č. j.: LCR942/004257/2022; ze dne 06. 04. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Č. j.: JMK 141014/2022; ze dne 29. 09. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 02. 2024
offline verze 19. 02. 2024
digitalizovaná verze 19. 02. 2024
databáze POVIS 19. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i