Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Prostřední Bečva

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Prostřední Bečva a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním tokem protékajícím Prostřední Bečvou je Rožnovská Bečva. Na území obce se do Rožnovské Bečvy vlévá Kněhyně, Kyvňačka, Bacovský a Solanecký potok. Kněhyně svým spádem a značnou vodnatostí představuje ukázku typické štěrkonosné podhorské bystřiny.

Soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí vzniká řeka Bečva. Ta je největším levostranným přítokem Moravy. Délka toku řeky činí 61,5 km. Plocha povodí měří 1625,7 km². Obě řeky pramení na svazích Vysoké, Vsetínská Bečva (též označována jako Horní Bečva) na jižních svazích a Rožnovská Bečva (též označována jako Dolní Bečva) na severních svazích. Obě řeky pramení nedaleko horské chaty Třeštík v Beskydech. Průměrný průtok u ústí činí 17,5 m³/s. Prostřední Bečva je horskou vesnicí, všechny potoky a říčky mají prudké spády a odvodňují velké plochy pohoří Beskyd. Při prudších deštích se hladiny řek velice rychle zvedají.

Všechny toky na území obce jsou horské potoky, které se snadno rozvodní a několikanásobně zvýší svůj průtok během krátké doby.

Z Hlediska hydrogeologie náleží oblast do Beskydsko-karpatské oblasti. Beskydsko-karpatská oblast vyplňuje východní část povodí Moravy počínaje Bečvou a podloží tvoří převážně flyšové horniny Vnějších Karpat. Roční úhrny srážek zde překračují 600 mm a v Beskydech i 1200 mm. V souladu s rozložením srážek a morfologickými poměry klesá specifický odtok z extrémních hodnot nad 20 l.s-1.km-2 až pod 3 l.s-1.km-2 v Dolnomoravském úvalu. Zalesnění nestačí upravovat nepravidelné odtoky, které jsou pro flyš charakteristické, protože jeho horniny mají propustnost omezenu flyšovým charakterem souvrství - soustavným výskytem pelitických vložek.

Vodní toky na území obce Prostřední Bečva

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Hodnoty dimenze koryta pro bezpečný průtok v obci Prostřední Bečva

Vodní tok od ř. km do ř. km Ochrana
Rožnovská Bečva 22,885 27,538 < Q20 (50-100 m3/s)
Solanecký potok 0,000 0,120 Q5-20
Bacůvka 0,000 pramen Q5-20
Kyvňačka 0,000 pramen Q2
Kněhyně 0,000 pramen Q2

Základní údaje o vodních dílech na území obce Prostřední Bečva

Přehled vodních dílech na území obce Prostřední Bečva naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Prostřední Bečva se nenachází žádné větší vodní díla. Ovšem výše po toku Rožnovské Bečvy se v katastru obce Horní Bečva nachází vodní nádrž Horní Bečva, která spadá do II. kategorie TDB.