Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Prostřední Bečva 272, 756 56  Prostřední Bečva
Tel: 571 643 229, 571 643 230 (starosta)
E-mail: obec@prostrednibecva.cz
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 661 111
E-mail: podatelna@roznov.cz

Odbor životního prostředí a výstavby- Ing. Věra Šulová
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel: 571 661 257
E-mail: vera.sulova@roznov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Miroslav Dobeš
Tel: 571 661 243
E-mail: miroslav.dobes@roznov.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 111

E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor stavebního řádu a životního prostředí- Ing. Alena Miklová
Tel: 577 043 450
E-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra